Όροι χρήσης

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας


Οι όροι χρήσης που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν ένα σύνολο προϋποθέσεων για τη χρήση της ιστοσελίδας “repairservices.gr” (εφεξής “η ιστοσελίδα”) και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους όρους χρήσης πριν προχωρήσετε στη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Οι όροι χρήσης αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε να ελέγχετε το περιεχόμενο και την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της παρούσας σελίδας, για ενδεχόμενες τροποποιήσεις.


1.Νομικές πληροφορίες

H ιστοσελίδα λειτουργεί υπό την εποπτεία και διαχείριση του Χρυσόστομου Ζαμπετάκη (εφεξής “ο διαχειριστής”), μέλους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Αριθμό Μητρώου 340360.


2.Περιεχόμενο ιστοσελίδας

2.1 Ο όρος “περιεχόμενο” αφορά χωρίς περιορισμούς τις πληροφορίες, τα κείμενα, τις φωτογραφίες, το λογισμικό, τον προγραμματιστικό κώδικα καθώς και τα διαδραστικά χαρακτηριστικά που προσφέρονται μέσω των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα.

2.2 Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται στους χρήστες της με άδεια χρήσης η οποία :

 • αφορά το σύνολο των επισκεπτών της ιστοσελίδας
 • αφορά το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας
 • είναι μη-μεταβιβάσιμη, δηλαδή επιτρέπει τη μεταφόρτωση και προβολή της ιστοσελίδας για αποκλειστικά προσωπική χρήση

2.3 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή ή τοπική αποθήκευση μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

2.4 Δεν επιτρέπεται η πώληση, αδειοδότηση, υπενοικίαση και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, για εμπορικούς σκοπούς ή με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.


3.Κανονισμός χρήσης υπηρεσιών

3.1 Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα αποτελεί η πλήρης και ανεπιφύλακτη δέσμευση ότι οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας δε θα αντιβαίνει στους παρόντες Όρους Χρήσης.

3.2 Απαγορεύεται ρητά :

 • κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην εύρεση προγραμματιστικών πρακτικών που εφαρμόστηκαν για την κατασκευή της ιστοσελίδας
 • κάθε τροποποίηση, μετάφραση και δημιουργία παράγωγων έργων μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας
 • η υπενοικίαση, αναδιανομή και οποιαδήποτε μεταφορά των δικαιωμάτων που πηγάζουν από τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας

3.3 Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα της πρόσβασης, ανάγνωσης, διατήρησης και αποκάλυψης πληροφοριών που :

 • αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου
 • παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης
 • προλαμβάνουν απόπειρες εξαπάτησης ή παραβίασης της ασφάλειας της ιστοσελίδας
 • ανταποκρίνονται σε αιτήματα επισκεπτών για την παροχή τεχνικής υποστήριξης
 • προστατεύουν τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλεια του διαχειριστή, των χρηστών της ιστοσελίδας και του κοινού

3.4 Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα του οριστικού αποκλεισμού ενός επισκέπτη που επανειλημμένα παραβιάζει τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας. Επιπλέον, o διαχειριστής μπορεί να προβεί σε προληπτική διακοπή πρόσβασης αν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης χρήσης της ιστοσελίδας από τρίτους.

 

4.Διακοπή υπηρεσιών και πρόσβασης

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτα διακριτική του ευχέρεια, να διακόψει την πρόσβαση ενός επισκέπτη στο σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση και με άμεση ισχύ, ως αποτέλεσμα της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας.
Τελευταία ενημέρωση : Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018